📞 271 721 255

Uživatelská příručka
III  Řízení podpory a údržby

Kapitola 29 - Šablony smluv

V této kapitole:

Pro smlouvy, na základě kterých poskytujete více služeb, může správce pracovní skupiny vytvořit šablony. Při vytváření smluv ze šablon se budou do smluv automaticky vkládat řádky smluv s předdefinovanými servisními službami.

Vytvoření šablony smlouvy

Před vytvořením šablony je třeba se nejdříve přepnout do okna s nastavením funcionality Řízení podpory a údržby (pomocí nabídky Nástroje/Pracovní skupina/záložka Nastavení). Na podzáložce nazvané Šablony smluv pomocí šedivé buňky Nová šablona smlouvy vytvoříte novou šablonu smlouvy. V buňce zadejte požadovaný název a zadání potvrďte. Poté můžete dvojklikem na tento řádek otevřít okno s podrobnostmi šablony smlouvy.


PIC

Obrázek 29.1: Přehled šablon smluv

Okno kromě pole Název obsahuje pole Poznámka pro upřesnění smlouvy, nejdůležitější částí šablony smlouvy je pak vnořená sestava Řádky šablony smlouvy, ve které můžete definovat jednotlivé servisní služby poskytované v daném typu smlouvy.


PIC

Obrázek 29.2: Okno šablony smlouvy

Nový řádek šablony smlouvy, resp. novou službu, vytvoříte například pomocí buňky Nová šablona řádku smlouvy, v okně s detaily služby budete moci poskytovanou službu specifikovat, případně ji přiřadit k odpovídajícímu produktu (viz obrázek 26.4).

Používání šablon smluv

Pro vytváření smluv ze šablon slouží uživatelům s rolí Technik nabídka Záznam/Nový/Nová smlouva ze šablony/výběr konkrétního záznamu či obdobná volba místní nabídky nad sestavou Smlouvy.

Jednotlivé řádky smlouvy předvyplněné podle šablony je možné v takto vytvořené smlouvě dále doplňovat či odstraňovat.