📞 271 721 255

Uživatelská příručka
IV  Pokročilé funkce v úrovni Professional

Kapitola 36 - Správa možností přizpůsobení

V této kapitole:

Tato kapitola podává přehled o uživatelských nastaveních aplikace, která může správce pracovní skupiny v licenční úrovni Professional povolovat a zakazovat.

Volby popsané v této kapitole ovlivňují, zda budou některá z nastavení pro uživatele v aplikaci k dispozici či nikoliv.

Nastavení možností přizpůsobení

Možnosti přizpůsobení pracovní skupiny se spravují přes nabídku Úpravy/Přizpůsobit... v záložce Možnosti. Nabídku možností ovlivňuje zvolená databáze v rozbalovacím seznamu.


PIC

Obrázek 36.1: Možnosti přizpůsobení v licenci Professional

Jednotlivé možnosti přizpůsobení se povolují a zakazují pomocí třístavových přepínačů. Aby byla konkrétní možnost v dané pracovní skupině povolena, je třeba, aby u ní bylo příslušné pole zaškrtnuto. Šedivé podbarvení pole znamená, že možnost se řídí dle výchozího nastavení, které může být povoleno i nepovoleno.

Níže jsou stručně popsány jednotlivé možnosti přizpůsobení, které lze povolit či zakázat. Podrobněji jsou rozepsány v kapitolách výše.

Definice nových exportů a změna existujících

Standardně je tato možnost, popsaná v kapitole 35, povolena. Zakázáním této možnosti uživatelům znemožníte vytvářet nové a měnit existující exportní předpisy. Vlastní exporty dle již existujích předpisů mohou uživatelé nadále provádět.

Definice nových importů a změna existujících

Standardně je tato možnost, popsaná v kapitole 34, povolena. Zakázáním této možnosti uživatelům znemožníte vytvářet nové importní předpisy a modifikovat existující. Vlastní importy však uživatelé budou moci nadále provádět.

Přizpůsobení záložek

Podrobný náhled na záznam v každé z databází se otevírá v samostatném okně, které je zpravidla rozčleněno do více záložek. Pokud možnost „Přizpůsobení záložek“ zakážete, uživatelé si nebudou moci tyto záložky upravovat, tedy definovat, jaká pole se v záložkách na jakém místě zobrazí. Bude tak tedy zaručeno, že podrobný náhled na záznam se všem zobrazí vždy stejně. S přizpůsobováním záložek se můžete blíže seznámit v kapitole 32, sekce Rozvržení záznamů.

Zobrazení nepřímých polí/sestav

U konkrétního záznamu lze zobrazovat i obsah polí, která nepatří k danému záznamu, ale k záznamu jinému, který s tím zobrazeným nějak souvisí. Povolením možnosti zobrazení nepřímých sestav umožníte zobrazení těchto nepřímých polí a vnořených sestav ze záznamů, které jsou k zobrazenému záznamu připojeny.

Tato možnost není ve výchozím nastavení povolena, což znamená, že například při výběru polí, která se mají zobrazit v podrobném náhledu na záznam (viz kapitola 32, sekce Rozvržení záznamů), mají uživatelé k dispozici pouze pole z databáze, do které daný záznam patří. Povolíte-li možnost zobrazení nepřímých polí, budou si uživatelé moci vybírat i pole z jiných databází. Tuto možnost budou mít také u sestav typu rozcestník, kde si budou moci zobrazovat údaje přes nepřímá pole Pracovní skupina nebo Aktivní uživatel – viz volba Umístění na obrázku níže.


PIC

Obrázek 36.2: Možnost zobrazení nepřímých polí

Přizpůsobení stavu úkolu

Správci pracovní skupiny mají v licenční úrovni Professional standardně možnost „Přizpůsobovat stav úkolu“, tedy měnit a doplňovat u úkolů hodnoty, kterých může nabývat pole Stav.

S touto možností mohou uživatelé přidávat a odstraňovat stavy úkolů a mohou je také přejmenovávat. Výchozí stavy však nemohou být odstraněny, ale pouze přejmenovány. Jakým způsobem lze přesně stavy úkolů upravovat, je popsáno v kapitole 32, sekce Změna definice polí.

Nechcete-li uživatelům změnu číselníku stavů úkolů umožnit, jednoduše tuto možnost zakažte.

Uživatelská pole

Mocným nástrojem je možnost vytvářet v databázích nová uživatelská pole. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena, uživatelé tedy standardně mohou evidovat u jednotlivých databázových záznamů libovolné další informace. Pokud nová uživatelská pole vytvářet nepotřebujete, možnost zakažte.

Podrobný popis způsobu vytváření nových polí naleznete v kapitole 32, sekce Obsah záznamů/Vytvoření nového pole.