📞 271 721 255

Uživatelská příručka
II  Řízení vztahů se zákazníky

Kapitola 24 - Správa produktů

V této kapitole:

V aplikaci je možné vytvořit si jednoduchý přehled produktů, tedy výrobků či služeb, které nabízíte a dodáváte svým zákazníkům. Tento přehled vám usnadní sledování výnosů projektů či fakturaci. Při používání funkcionality Řízení podpory a údržby (viz dále) umožní sledovat a analyzovat požadavky vztahující se k daným produktům.

Zakládání a správa produktů je vyhrazena uživatelům s rolí Správce.

Vytvoření nového produktu

Pro založení nového produktu si nejdříve pomocí nabídky Nástroje/Pracovní skupina otevřete okno pro nastavení pracovní skupiny a zde přejděte na záložku Nastavení/Řízení vztahů se zákazníky. Na podzáložce Produkty naleznete tabulkovou sestavu s přehledem existujících produktů.


PIC

Obrázek 24.1: Přehled produktů

V šedivé buňce Nový produkt nejdříve zadejte požadovaný název produktu a poté potvrďte jeho vytvoření (např. klávesou <Enter>).

Dvojitým kliknutím na řádek s nově vytvořeným produktem pak otevřete okno s podrobnostmi produktu, kde můžete upřesnit informace o produktu.

Do pole Poznámka můžete zaznamenat důležité doplňující informace. Do pole Příloha je možné pomocí tlačítka Přiložit připojit k záznamu libovolnou přílohu do velikosti 5 MB, podrobnosti o práci s přílohami naleznete v kapitole 13, sekce Práce s přílohami.


PIC

Obrázek 24.2: Nový produkt

Pro třídění produktů či snažší orientaci ve vytvořených záznamech můžete v poli Kategorie vybrat jednu z nabízených, případně založit novou kategorii, a vytvořit tak seskupení pro vybraný typ produktů, podrobnosti naleznete v kapitole 15, sekce Kategorie.

Výnosová sazba produktů

Jestliže budete chtít sledovat výnosy projektů či vytvářet faktury, můžete si práci usnadnit určením výnosové (hodinové) sazby u jednotlivých produktů. Hodnota zapsaná ve sloupci Výnosová sazba v přehledu produktů bude automaticky použita pro výpočty výnosů úkolů, které budou propojeny s daným produktem (viz kapitola 22). Při fakturaci bude tato hodnota použita jako hodinová sazba vaší práce spojené s daným produktem (viz kapitola 23).

Pole Výnosová sazba je pole s historií, tzn., že v různých časových okamžicích může nabývat odlišnou hodnotu. Změnu výnosové sazby produktu provedete pomocí polí Aktivní den a Výnosová sazba produktu ke dni v okně s podrobnostmi produktu. Postup je obdobný jako např. pro pole Hodinová sazba u zdrojů, podrobný popis naleznete v tipu v sekci Správa zdrojů, kapitola 15. Vývoj výnosové sazby v čase pak můžete sledovat v tabulce Historie pole Výnosová sazba produktu.